Overasselt Promotions trofee 2008

Annoesjka Wintjes

OVERASSELT PROMOTION TROFEE 2008 voor Annoesjka Wintjes. Annoesjka Wintjes is geboren en opgegroeid in Overasselt en na enkele jaren buiten Overasselt gewoond te hebben in 2001 teruggekeerd naar haar geboortedorp en weer gaan wonen in Overasselt. Op een informatieavond over Overasselt vroeg zij zich af of er in Overasselt een dorpsraad was en of daar eventueel behoefte aan was. Zij had vanuit haar beroep in verschillende gemeenten kennis gemaakt met dorpsraden die erg goed werk deden. Zo begon Annoesjka zich in haar vrije tijd vanaf die informatieavond in 2005 als initiatiefneemster in te zetten om een Dorpsplatform in Overasselt op te richten uit affiniteit met de landschappelijke waarde en de leefbaarheid in het dorp Overasselt. Ze heeft samen met het daaruit ontstane bestuur de vereniging Dorpsplatform Overasselt opgericht. Het model van de vereniging welke een afspiegeling van het dorp moest zijn was een van de wensen van Annoesjka, haar ingegeven door het belang wat zij hecht aan de invloed van de leden van de vereniging. Zeer veel belang hecht zij aan de communicatie met het dorp in het algemeen en met belanghebbende in het bijzonder. Voorbeelden hiervan zijn de vele bijeenkomsten, de nieuwsbrieven en de website Dorpsplatform, die door haar als zeer essentiĆ«le onderdelen van een Dorpsplatform werden beschouwd. Conflicten ging zij niet uit de weg, maar waren een uitdaging voor haar om deze bespreekbaar te maken en op te lossen. Altijd het goede in alles zien, maar vooral in het dorp Overasselt met zijn actieve en bewust kritische inwoners. Het Dorpsplatform is een verrijking voor het dorp en vormt een brug tussen de dorpsbewoners en de gemeente. Door haar positieve resultaten is zij een aanstichter zodat in de andere dorpen in onze gemeente Heumen ook dorpsraden zijn opgericht. Annoesjka is en blijft trots op Overasselt, vandaar ook haar spreuk: “Overasselt is moi, en de mot zo blieve”!

 

Annoesjka Wintjes
Annoesjka Wintjes