Overasselt Promotions trofee 2009

Agrarisch Museum De Garstkamp

OVERASSELT PROMOTION TROFEE 2009 voor Agrarisch Museum De Garstkamp Museum de Garstkamp is al vele jaren bezig om de historie van de landbouw veilig te stellen. Maar het is meer dan veiligstellen, ook tentoonstellen. Zo is er in de loop van de jaren en enorme collectie ontstaan. Vaak moeten ingebrachte werktuigen flink gerestaureerd worden. Zo is er altijd wel wat te doen. Meer dan veertig vrijwilligers dragen daar hun steentje aan bij. Het museum behoort op het gebied van oude landbouwwerktuigen tot de belangrijkste instelling in de hele regio. Het museum kent ook veel activiteiten. Een daarvan is dat ze onderdeel uitmaken van de monumentenfietsroute in de gemeente Heumen. Een andere activiteit is de zaaidag, vooral bedoeld voor de schooljeugd. En dan natuurlijk ook de maaidag die eind juni, begin juli gehouden wordt. Ook moet zeker de oogstdag genoemd worden op de tweede zondag in september. Veel activiteiten die tot uit de wijde omgeving bezoekers trekt. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de vaste openingstijden die ook op de website te vinden zijn: zie Agrarisch Museum. Voorzitter Piet Arts en secretaris George Derks zijn apetrots op hun museum! En dat mogen ze ook zijn. Zij hebben het werk van de pioniers van het eerste uur voortgezet. In hen feliciteren we alle medewerkers van het museum. Agrarisch Museum De Garstkamp heeft Overasselt gepromoot in de wijde omgeving zodat wij als Stichting Overasselt Promotions vinden dat het museum de Overasselt Promotion Trofee 2009 zeer zeker verdiend heeft.