SOP trofee voor Molen Zeldenrust

De molenaars van de “ZELDENRUST”

Sinds 2018 zijn er 3 molenaars zeer actief op onze molen in Overasselt: Stijn Arts en het echtpaar Wilma en Nico van de Broek. Stijn uit Overasselt heeft zijn molenaarsopleiding gevolgd op de molen in Oeffelt.  In 2017 probeerde hij al samen te werken met de vorige molenaar maar dat “draaide” toen helaas op niets uit. In 2018 kreeg Stijn de aanstelling als eerste molenaar en hetzelfde jaar kwamen daar Wilma en Nico bij. Nico is geboren in Boxtel, Wilma in Coevorden en ze wonen in Cuijk. Ze volgden allebei hun molenaarsopleiding bij Dick Abelskamp in Warnsveld en hebben in de voorgaande jaren diverse molens in het noorden van ons land draaiende gehouden. Daarnaast zijn ze ook beiden actief als examinator bij de Hollandsche Molen. De molen van Overasselt draait sindsdien meer dan ooit tevoren en het eerste halfjaar zijn er zelfs meer omwentelingen geregistreerd op de teller dan in de voorgaande 10 jaren. De vorige molenaar interpreteerde de naam “Zeldenrust” helaas op zijn eigen manier. Hij was er “zelden” en de molen had veel “rust”.

Achterstalling onderhoud
Toen deze 3 molenaars begonnen zijn ze dan ook meteen gestart met het wegwerken van al het achterstallige onderhoud. Niet alleen was een grondige schoonmaak noodzakelijk maar ook kregen ze het druk met vele kleine reparaties en andere klussen zoals extra beveiligingen aanbrengen, het repareren van zeilen en touwen, smeren, impregneren , verven en het verwijderen van vogelnesten. Ze maaien regelmatig het gras rondom de molen en tot aan de straat zodat ook bezoekers een nette toegang hebben tot de molen. Allemaal werkzaamheden die je, naast het vrijwillig molenaar zijn, mag doen. Uit de fooienpot van de molen hebben ze al diverse mooie dingen kunnen aanschaffen zoals vlaggenlijnen, een Kweerntje (dit is een set hand aangedreven maalstenen) en een verlichte ster die in de kersttijd hoog in de wiek gehangen wordt. Ook op feestelijke dagen zijn de molenaars actief. Ze hijsen de vlaggen in de wieken als de Sint aankomt, wanneer de Vierdaagse door ons dorp komt, met Koningsdag en andere feestelijke gelegenheden maar ze zetten de molen ook een week in de rouwstand als iemand in de molenwereld of van nabij is overleden.

vrijwilligers zeldenrust

Altijd zijn de vrijwilligers bezig met de molen

Zelfs nu in deze coronatijd, waardoor veel activiteiten in het land en dus ook in ons dorp stilliggen, zijn onze molenaars actief gebleven. De eerste jaren draaiden ze op de zaterdag wat in Nederland de algemene molen draaidag is.
Sinds twee jaar draaien ze nu op zondag, voor velen in Overasselt de dag om te gaan wandelen, zodat meer mensen de gelegenheid hebben om de molen te bezoeken. Hierdoor zijn de bezoekersaantallen gestegen, wat bijzonder fijn is voor de molenaars want ze vertellen graag over de molen, de werking en de geschiedenis. Door de week ziet men de molen nu ook vaak draaien. Er zijn 4 leerlingen in opleiding en dat is een mooie ontwikkeling. De opleiding is erop gericht om de deelnemers de praktische vaardigheden en theoretische kennis bij te brengen die nodig zijn om verantwoord met een windmolen te kunnen omgaan. Het hele traject, van aanmelden tot examen doen, verloopt in het gunstigste geval ca. anderhalf jaar. Hierdoor kunnen straks meer molens in de gemeente en in de regio vaker draaien.

SOP Trofee

Overasselt is bijzonder blij met dit actieve drietal en het is zeer terecht en welverdiend dat deze vrijwillige molenaars de trofee van de stichting Overasselt Promotions (SOP) hebben gekregen. Deze prijs wordt jaarlijks op Koningsdag uitgereikt aan die groep, vereniging, stichting of particulier die een duidelijke en positieve bijdrage hebben geleverd aan de Overasseltse gemeenschap. SOP heeft gemeend dat de groep Vrijwillig Molenaars Zeldenrust Overasselt in het afgelopen coronajaar hun uiterste best heeft gedaan om de molen zoveel mogelijk te laten draaien. De vele keren dat de wieken dapper hun rondjes draaiden gaven de bewoners van ons dorp en de vele passanten een welkom, opgewekt en warm gevoel. Zij hebben de molen weer teruggeplaatst in de dorpsgemeenschap. Als dank hiervoor deze welgemeende erkenning.

Omdat de Koningsdag viering ook dit jaar door de huidige omstandigheden niet doorgaat, is de prijs uitgereikt tijdens een korte, coronaveilige, feestelijke bijeenkomst bij de molen op zondag 14 maart jl.

Molenaars, Proficiat.
De molen heet nu weer met recht “ZELDENRUST”.

AnneMieke van Lin.